Νέα πύλη προώθησης Ιταλία-Ελλάδα – www.grecia.it

Νέα πύλη προώθησης Ιταλία-Ελλάδα – www.grecia.it

Εφημερίδα, διαδικτυακό περιοδικό, εκδόσεις, marketing

Σας ενημερώνουμε με μεγάλη χαρά για την επικείμενη επίσημη παρουσίαση της ανανεωμένης πύλης προώθησης Ιταλία-Ελλάδα. Πρόκειται για ένα work in progress ιστότοπο πολλαπλών χρήσεων, διεπικοινωνίας social network, social media, βιτρίνα υπηρεσιών και προϊόντων, ανοιχτό σε συνεχή βελτίωση και εμπλουτισμό, στο οποίο καλούμε όλους εσάς να συμμετέχετε ενεργά.

Στόχος και θεματολογία:
Η νέα πύλη www.grecia.it έχει ως στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την προώθηση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, τόσο στην κοινωνία πολιτών όσο και στην οικονομία.

Πολιτική και Θεσμοί:
Ενίσχυση των διμερών σχέσεων και συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου.
Διάλογος μεταξύ κυβερνήσεων και κοινές πρωτοβουλίες σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή.

Οικονομία και Εμπόριο:
Ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών και των αμοιβαίων επενδύσεων.
Συνεργασία σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, ο τουρισμός, οι υποδομές και η αγροδιατροφή.
Προώθηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων.

Πολιτισμός και Τουρισμός:
Ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών.
Ανάπτυξη του διμερούς τουρισμού και προώθηση κοινών τουριστικών προορισμών.
Συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της επιστήμης.

Κοινωνία Πολιτών:
Διάλογος μεταξύ πολιτισμών και ανταλλαγές μεταξύ των ιταλικών και ελληνικών κοινοτήτων.
Προώθηση της νεανικής κινητικότητας και των προγραμμάτων εθελοντισμού.
Συνεργασία σε κοινωνικά θέματα και βιώσιμη ανάπτυξη.

Είμαστε και σας προσφέρουμε:
Επαγγελματίες για τη βελτιστοποίηση της πύλης
Συντάκτης/Δημοσιογράφος/Διαχειριστής/Εκδότης:
Σύνταξη ενημερωτικών και εις βάθος άρθρων για τα προαναφερθέντα θέματα.
Φροντίδα της ποιοτικής επιμέλειας του περιεχομένου της πύλης.
Διαχείριση των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης.
Δημιουργία συνεντεύξεων, ανταποκρίσεων, πρωτότυπων, πολυμεσικών ενημερωτικών δελτίων.

Προγραμματιστής Web/Ειδικός ψηφιακού μάρκετινγκ:
Συντήρηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας.
Ανάπτυξη νέων λειτουργιών και ενσωματώσεων.
Διασφάλιση της ασφάλειας και της απόδοσης της πύλης.
Ανάπτυξη στρατηγικών μάρκετινγκ και πλατφορμών για την προώθηση της πύλης.
Βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης (SEO).
Διαχείριση online καμπανιών διαφήμισης.
Ειδικός στις διεθνείς σχέσεις:
Φροντίδα πολυμέσων, φωτογραφιών, εικόνων, βίντεο, προφίλ

Ειδικός στις διεθνείς σχέσεις:
Φροντίδα των επαφών με δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και φορείς.
Ανάπτυξη συνεργασιών και συμπράξεων.
Διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων “διπλωματίας των πολιτών”.
Εξειδίκευση στην προώθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας.

Ειδικός στα ταξίδια, τεχνικός γραφείου τουρισμού, σύμβουλος διακοπών:
Φροντίδα της στήλης τουρισμού, προσφορών, last minute, τοπικών προσφορών.
Ανάπτυξη συνεργασιών και συμπράξεων μεταξύ αλληλέγγυων προορισμών.
Διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων στον τομέα, σεμινάρια, συνέδρια, εκπαιδευτικά ταξίδια, επαγγελματικά.

Ειδικός σε έθιμα, ήθη και διατροφικές συνήθειες:
Φροντίδα της στήλης μαγειρικής, βοτανικής, οινογαστρονομίας.
Ανάπτυξη συνεργασιών και συμπράξεων με τοπικούς επαγγελματικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς.
Διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων στον τομέα, γιορτές, ανταλλαγές.

Ειδικός στη ναυτιλία:
Φροντίδα της στήλης για τη ζωή στη θάλασσα, με εστίαση στο yachting, την ιστιοπλοΐα, τις κρουαζιέρες και τις θαλάσσιες διακοπές.
Ανάπτυξη συνεργασιών και συμπράξεων με τοπικούς επαγγελματικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς.
Διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων στον τομέα, συναντήσεις, ιστιοπλοϊκούς αγώνες, ανταλλαγές.

Ειδικός στα οικονομικά και τα οικονομικά, σύμβουλος ακινήτων:
Φροντίδα της στήλης χρηματιστηρίου, εξέλιξης των αγορών, παροχή οικονομικών συμβουλών.
Ανάπτυξη ευκαιριών συνεργασίας στον τομέα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων στον τομέα, συναντήσεις, σεμινάρια, ανταλλαγές.
Ειδικευμένος μεταφραστής:

Μετάφραση περιεχομένου στα ελληνικά και ιταλικά προς και από άλλες τρίτες γλώσσες.
Γλωσσική αναθεώρηση κειμένων και σε άλλες γλώσσες μεγάλης σημασίας.
Διασφάλιση της ακρίβειας και της ευχερίας των αυτόματων μεταφράσεων, υλοποίηση περιεχομένου.

Άλλοι πιθανοί συνεργάτες freelance που μπορούν να εμπλακούν:
Φωτογράφοι και βιντεογράφοι
Γραφίστες και web designers
Social media manager
Ειδικοί επικοινωνίας
Συνεργάτες – παραγωγοί εκδόσεων

Συμπέρασμα
Η νέα πύλη προώθησης Ιταλία-Ελλάδα www.grecia.it έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει και πάλι, όπως στην περασμένη εικοσαετία, καίριο ρόλο στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και στην προώθηση της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, στην κοινωνία πολιτών και στην οικονομία. Η επιτυχία της πύλης θα εξαρτηθεί από την ικανότητα του προσωπικού να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του, από την επιλογή συγκεκριμένων θεμάτων προς εστίαση και από τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης αφήγησης υψηλής ποιότητας που να προσελκύει ένα ευρύ κοινό και να δημιουργεί μια αφοσιωμένη βάση χρηστών για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προωθούνται στην πύλη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι απαραίτητη η άψογη συνεργασία στο εσωτερικό της ομάδας, η προώθηση νέων συνεργασιών και η σταθερή εμπλοκή εξειδικευμένων B2B στελεχών, ικανών να παράγουν ποιοτικό περιεχόμενο και να προωθούν την πύλη με αποτελεσματικό τρόπο.

Επόμενα βήματα:
Σας καλούμε να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο project, αποστέλλοντας το βιογραφικό σας και μια συνοπτική επιστολή ενδιαφέροντος στο email info@grecia.it
Θα πραγματοποιηθούν τηλεσυναντήσεις ενημέρωσης και αξιολόγησης υποψηφιοτήτων.
Η σταδιακή υλοποίηση της πύλης θα ξεκινήσει δημόσια μετά τις 15 Μαρτίου, με δυνατότητα τροποποιήσεων και βελτιώσεων με βάση τα δεδομένα και την ανταπόκριση του κοινού και από τον Απρίλιο θα είμαστε πλήρως λειτουργικοί.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά στην προσπάθειά μας ως Ευρωπαίοι πολίτες για την ενίσχυση των σχέσεων Ιταλίας-Ελλάδας!

Για την ομάδα συνεργατών FILO ITALOELLENICO www.grecia.it

Ο Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – LEGA ITALOELLENICA

Ευάγγελος Αλεξανδρής Ανδρούτσος – Fact Checker

Εκπαιδευτής, κοινωνιολόγος, δημοσιογράφος, εκδότης.

Σύμβουλος οργάνωσης και επικοινωνίας.

Συντονιστής διεθνών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

 

 

 

 

#FiloItaloEllenico, #grecia, #cultura, #attualità, #eventi, #amicizia, #gruppi, #viaggi, #vacanze, #isolegreche, #mare, #ionio, #egeo, #sole, #montagna, #storia, #mitologia, #gastronomia, #cucina, #mediterranea, #offerte, #voli, #hotel, #pacchetti, #immobili, #case, #terreni, #blog, #forum, #alexandris, #ntariou, #manuguerra, #giancola, #cannata, #legaitaloellenica, #Alexandris

Loading

Visualizzazioni: 6