Ελληνική επαφική επικοινωνία ή λειτουργία

Τι κάνετε; Εδώ, στον αγώνα! Υπάρχουν μορφές επικοινωνίας στην ομιλία μας και ιδιαίτερα στη συνομιλία (discourse) μας, στις οποίες οι λέξεις δεν δηλώνουν νοήματα ή πληροφορίες, αλλά αποτελούν απλώς την αφετηρία μιας επικοινωνιακής επαφής. Συνιστούν ένα κοινωνικοψυχολογικό προκαταρκτικό στάδιο, απαραίτητο για να ακολουθήσει το επικοινωνιακό γεγονός, η πραγματική συνομιλία. Αυτού τού είδους η γλωσσική λειτουργία …

Loading

Προβλέψεις αφίξεων εξωτερικού για τον Τουρισμό 2024 στην Ελλάδα: Αισιοδοξία με επιφυλάξεις

Προβλέψεις αφίξεων εξωτερικού για τον Τουρισμό 2024 στην Ελλάδα: Αισιοδοξία με επιφυλάξεις Σύμφωνα με τις έως τώρα προβλέψεις, η τουριστική σαιζόν 2024 στην Ελλάδα αναμένεται να είναι ισχυρή, με άνοδο στις αφίξεις εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) προβλέπει αύξηση 3%-5% στις αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα για το 2024, σε σύγκριση με το 2023 που …

Loading

Strategia Marketing per il nuovo Portale “Filo ItaloEllenico” www.grecia.it

Strategia Marketing per il nuovo Portale “Filo ItaloEllenico” www.grecia.it Comunicazione di apertura “work in progress” al pubblico dal 1 marzo 2024 in fase di rodaggio, per la verifica della piena operatività, secondo la pianificazione dell’organizzazione e la comunicazione progettata nel nostro gruppo cooperativo. Vogliamo raggiungere entro pochi giorni la funzionalità piena, grazie all’apporto dell’interazione con …

Loading

L’Euro in festa del suo 25° compleanno!

L’Euro in festa del suo 25° compleanno! La frase che l’euro abbia trasferito il 70% delle nostre ricchezze nelle tasche di banche, multinazionali e speculatori è una affermazione forte e controversa che necessita di un’analisi approfondita per verificarne la fondatezza. Analisi: 1. Impatto dell’euro sulla ricchezza: L’introduzione dell’euro ha avuto un impatto complesso sulla distribuzione …

Loading

Οι λέξεις δεν έχουν σύνορα, δεν έχουν ηλικία, δεν έχουν εθνική ταυτότητα!

Οι λέξεις δεν έχουν σύνορα, δεν έχουν ηλικία, δεν έχουν εθνική ταυτότητα! Προέρχονται από μια κοινή μήτρα με διαφορετική κατά τόπο και χρόνο εξέλιξη, συνεχείς αντιδανεισμούς, διασταυρώσεις, ανταλλαγές και παραλλαγές, διαφοροποίηση, που όμως η γλωσσολογία αποκαλύπτει μεγαλειωδώς και διαψεύδει γελοιωδώς τα περί ανωτερότητας πολιτισμών, φυλών, εθνών και όλα τα σχετικά μυθεύματα. Η Σκόπελος και τα …

Loading

Invito ai motociclisti amanti della Grecia e Magna Grecia.

Invito ai motociclisti amanti della Grecia e Magna Grecia. Hai materiale fotografico interessante? Sai raccontare le tue esperienza vissute nel Mediterraneo girandolo in moto? Vuoi condividere il tuo hobby con il nostro gruppo ItaloEllenico? Ti stiamo aspettiamo per conoscerci e combinare insieme una più del diavolo, diciamo trivolo! Tanto per iniziare, un giro del Peloponneso …

Loading

Υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης; Είναι μόνο τεχνολογικό ή και μορφωτικό;

Υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης; Είναι μόνο τεχνολογικό ή και μορφωτικό; Οφείλεται στην καθυστέρηση εκσυγχρονισμού της τεχνολογικής υποδομής ή και στην μειωμένη ζήτηση και χρήσιμη εφαρμογή των προσφερόμενων δυνατοτήτων; Ο όρος «ψηφιακό χάσμα» αναφέρεται στο χάσμα μεταξύ των ατόμων, νοικοκυριών, επιχειρήσεων και γεωγραφικών περιοχών, σε διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα, όσον αφορά στις ευκαιρίες που …

Loading

Il sacrificio di Ipazia, un crimine imperdonabile oppure un gesto di santità?

Il sacrificio di Ipazia, un crimine imperdonabile oppure un gesto di santità? E’ vero il racconto storico e religioso pervenuto a noi oggi? Il racconto dell’uccisione di Ipazia da parte di San Cirillo è un evento storico controverso che ha acceso un dibattito tra storici e studiosi. La seguente analisi esamina le diverse versioni della …

Loading

Spionaggio digitale: un pericolo in costante crescita

Spionaggio digitale: un pericolo in costante crescita Le spie del XXI secolo non si nascondono più nell’ombra. Operano online, sotto mentite spoglie, utilizzando falsi profili, pagine e gruppi per manipolare l’opinione pubblica e raccogliere informazioni sensibili su persone, politici, funzionari e nazioni. Un rischio sottovalutato: L’articolo di Politico EU “We need to be more aware …

Loading

Kolymbia: un villaggio di contrasti tra storia e superturismo di massa

Κολύμπια – Kolymbia ( = vasche – bagnere – spiagge) è un insediamento strano del comune di Afantos, sulla costa orientale dell’isola di Rodi. Kolymbia: un villaggio di contrasti tra storia e superturismo di massa Kolymbia è un insediamento costiero situato sull’isola di Rodi, in Grecia. La sua storia travagliata, che ha visto la sua …

Loading