Υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης; Είναι μόνο τεχνολογικό ή και μορφωτικό;

Υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης; Είναι μόνο τεχνολογικό ή και μορφωτικό;

Οφείλεται στην καθυστέρηση εκσυγχρονισμού της τεχνολογικής υποδομής ή και στην μειωμένη ζήτηση και χρήσιμη εφαρμογή των προσφερόμενων δυνατοτήτων;

Ο όρος «ψηφιακό χάσμα» αναφέρεται στο χάσμα μεταξύ των ατόμων, νοικοκυριών, επιχειρήσεων και γεωγραφικών περιοχών, σε διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα, όσον αφορά στις ευκαιρίες που έχουν για πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στη χρήση του Διαδικτύου, για ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων (ΟΟΣΑ)
Είναι αλήθεια πως στην Ελλάδα η εκτίναξη των στατιστικών ψηφιακών εφαρμογών σε οικογένειες, επιχειρήσεις, δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, οφείλεται στην πρόσφατη πανδημία και τη συνεπόμενη φυσική αποστασιοποίηση των ανθρώπων που εξαναγκάστηκαν να αποφύγουν τον αποκλεισμό με τα ψηφιακά μέσα.
Ας δούμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα:
Η Ελλάδα έχει πράγματι το πιο αργό Ιντερνετ στην Ευρώπη, καθώς διαθέτει το μικρότερο ποσοστό πρόσβασης σε υψηλές ταχύτητες σε σχέση με άλλα κράτη. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2022 η χώρα μας ήταν τελευταία στην Ευρώπη ως προς τον αριθμό των νοικοκυριών που έχουν δίκτυο υψηλής χωρητικότητας (Very High Capacity Network). Το ποσοστό αυτό αναλογούσε μόλις στο 19,8% των ελληνικών νοικοκυριών που είχαν πρόσβαση σε γρήγορες και αξιόπιστες υπηρεσίες Διαδικτύου.
Μόλις το 2,1% έχει ταχύτητα 200Mbps και το 0,2% ταχύτητα 500Mbps / 1 Gbps.
Σύμφωνα με τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία που παραχώρησε στην «Κ» η ΕΕΤΤ, το 39,8% του συνόλου των χρηστών Ιντερνετ στην Ελλάδα έχει σύνδεση με ταχύτητα 24Mbps, το 30,5% έχει ταχύτητα 50Mbps, το 21,5% έχει ταχύτητα 100Mbps, το 2,1% έχει ταχύτητα 200Mbps και το 0,2% έχει ταχύτητα 500Mbps / 1 Gbps.
Το ελληνικό πακέτο (33,02 ευρώ) είναι ακριβότερο από τα αντίστοιχα της Γερμανίας (31,94 ευρώ), της Μεγάλης Βρετανίας (31,58 ευρώ), της Ισπανίας (29,41 ευρώ) και της Πορτογαλίας (29,25 ευρώ).
Στόχος των παρόχων είναι η ολική μετάβαση σε οπτικές ίνες με αύξηση της ταχύτητας και ποιότητας παρόχων.
Σε αυτό βοηθούν καθοριστικά οι επιδοτήσεις και το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ψηφιακή εποχή της Ευρώπης!
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης αποτελεί καίριο ζήτημα για την ψηφιακή πρόοδο της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) θέτει ως βασικό στόχο την ολική μετάβαση από τα χάλκινα καλώδια (που λειτουργούν σαν τάπες στο διαδίκτυο) στις οπτικές ίνες, εξασφαλίζοντας υπερυψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού, δύο βασικές δράσεις προωθούνται:
Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών:
Η ΕΕΤΤ επιδιώκει την επέκταση του δικτύου παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών σε όλο και περισσότερες περιοχές, καλύπτοντας και τις απομακρυσμένες ή ψηφιακά αποκλεισμένες περιοχές.
Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της επέκτασης παίζουν οι επιδοτήσεις για την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών. Η ΕΕΤΤ εστιάζει στην ενίσχυση των κινήτρων προς τους παρόχους, ώστε να καταστήσουν την οπτική ίνα οικονομικά προσιτή επιλογή για όλους.
Εφαρμογή του Digital Services Act:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πρόσφατα το Digital Services Act (DSA), ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην ασφαλή και αξιόπιστη περιήγηση των χρηστών στο διαδίκτυο.
Η ΕΕΤΤ αναλαμβάνει την ευθύνη για την υποστήριξη και την αποτελεσματική εφαρμογή του DSA στην Ελλάδα.
Η υλοποίηση του DSA θα θωρακίσει τους πολίτες απέναντι σε παράνομες πρακτικές και επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο, διασφαλίζοντας παράλληλα την ψηφιακή ελευθερία και τον υγιή ανταγωνισμό στην ψηφιακή αγορά.
Η ανάληψη της κρατικής σχολικής και πανεπιστημιακής επιμόρφωσης στην ορθή χρήση του διαδικτύου, με μαθησιακές πρακτικές σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
Σημαντικός τομέας είναι η προσέλκυση ψηφιακών νομάδων για εκπαιδευτικούς και εργασιακούς λόγους στην Ελλάδα!
Η λειτουργία αποτελεσματικών ανεξάρτητων θεσμών ελέγχου των παραβιάσεων της Νetiquette, με τη συνδρομή των τοπικών, εθνικών, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων εποπτικών οργανισμών, ώστε να αποφεύγεται και να τιμωρείται η παραβατική και εγκληματική δραστηριότητα.
Συνοψίζοντας, η ΕΕΤΤ, με στοχευμένες δράσεις και ρυθμίσεις, ηγείται της προσπάθειας για την ομαλή μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή. Η επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και η εφαρμογή του DSA θέτουν τα θεμέλια για ένα ασφαλές, αξιόπιστο και ταχύ ψηφιακό μέλλον για όλους.
Είναι όμως και συμφέρον και καθήκον των ίδιων των Ελλήνων χρηστών να διαπραγματεύονται καλύτερες συνθήκες στο ελλαδικό διαδίκτυο, να το περιφρουρούν και να το προστατεύουν από κάθε κατάχρηση που το καθιστά από πολύτιμο πολύτιμο πολιτισμικό χωροχρόνο, σε φτηνό υποκατάστατο διασκέδασης και φυγής από την πραγματικότητα.
Χρήσιμη πηγή ενημέρωσης: slideplayer.gr/slide/2304018/

Ευάγγελος Αλεξανδρής Ανδρούτσος – Fact Checker
Εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, δημοσιογράφος, εκδότης.
Σύμβουλος οργάνωσης και επικοινωνίας.
Συντονιστής διεθνών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Loading

Visualizzazioni: 0