Ο Πάπυρος του Δερβενίου: Το Αρχαιότερο Βιβλίο της Ευρώπης

Ο Πάπυρος του Δερβενίου: Το Αρχαιότερο Βιβλίο της Ευρώπης Ο Πάπυρος του Δερβενίου, ανακαλυφθείς το 1962 στην περιοχή Δερβένι της Μακεδονίας, αποτελεί ένα μοναδικό εύρημα που κατέχει εξέχουσα θέση στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Χρονολογημένος γύρω στο 340-320 π.Χ., φέρει τον τίτλο “Περὶ Ἀγαθοῦ καὶ Κακοῦ” (“Περί Αγαθού και Κακού”) και αποτελεί το αρχαιότερο σωζόμενο κείμενο …

Loading