Γυναίκες αστυνομικίνες στην Ελλάδα

Οι ελληνίδες αστυνομικίνες χαρακτηρίζονται από έντονη συναισθηματική νοημοσύνη, είναι πάντα μια φιλική παρουσία στον χώρο, προκαλούν αίσθηση ασφάλειας και αμοιβαιότητας με τον πολίτη. Δεν έχουν μολυνθεί από περασμένα “μεγαλεία” αστυνομοκρατούμενου καθεστώτος, όπου ο ένστολος άνδρας στέκονταν απειλητικά απέναντι στον “υπήκοο”. Εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να ξεχάσουμε την παράνομη βία του …

Loading