Η Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη

Όταν αυτοί είχαν ανθρώπινες βιβλιοθήκες, εμείς βγάζαμε τα μάτια μας από τα σπίτια μας στα social… “Η Ανθρώπινη Βιβλιοθήκη”: Μια καινοτόμος ιδέα που δανείζει… ανθρώπους, όχι βιβλία! Στη Δανία, η καταπολέμηση των προκαταλήψεων έχει λάβει μια πρωτότυπη μορφή: Μπορείτε πλέον να δανειστείτε… ανθρώπους! Στις “Ανθρώπινες Βιβλιοθήκες”, άνθρωποι από διάφορες κοινωνικές ομάδες και με διαφορετικές εμπειρίες μοιράζονται …

Loading