Στρατηγικό ΕλληνοΪταλικό marketing Ερμιονίδας

Στρατηγικό ΕλληνοΪταλικό marketing Ερμιονίδας Ο ΕλληνοΪταλικός Σύνδεσμος και η Πύλη www.grecia.it: Ωφέλειες και συνεργασίες για την Ερμιονίδα Εισαγωγή: Η Ερμιονίδα, μια γοητευτική περιοχή στην Πελοπόννησο με πλούσια ιστορία και φυσική ομορφιά, έχει τη δυνατότητα να ωφεληθεί σημαντικά από την αξιοποίηση του Ελληνοϊταλικού Συνδέσμου και της Πύλης www.grecia.it FILO ITALOELLENICO. Μέσω στρατηγικών διεθνών συνεργασιών και υλοποίησης …

Loading