Λαϊκή παράδοση, λαογραφία, συλλογική συνείδηση

Κοινωνιολογία – λαογραφία Λαϊκή παράδοση, λαογραφία, συλλογική συνείδηση. Η έρευνα στον τομέα των λαϊκών παραδόσεων είναι πιθανώς ένα από τα τελευταία σύνορα στον ανθρωπολογικό και εθνολογικό τομέα και μια ύστατη προσπάθεια διάσωσης πολιτισμικών διαφορετικοτήτων. Τυχαία ή από τη βία των περιστάσεων συμπίπτει με το τέλος των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων και με τη χαρτογράφηση της πλειονότητας …

Loading