Το Ελληνοτουρκικό πρόβλημα ανταλλαγής πληθυσμών και ο διωγμός των Ελλήνων

Το Ελληνοτουρκικό πρόβλημα ανταλλαγής πληθυσμών και ο διωγμός των Ελλήνων Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Συνθήκη της Λωζάννης (1923) έθεσε ως στόχο την ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα μειονοτήτων. Τα άρθρα 38 και 39 προσέφεραν ελπίδα στους Έλληνες που παρέμεναν σε τουρκικό έδαφος, υπόσχοντας ίσα δικαιώματα και προστασία. Ωστόσο, η …

Loading