Οι ημέρες της εβδομάδας στον κόσμο

Οι ημέρες της εβδομάδας στον κόσμο Σε όλο τον γνωστό κόσμο, τα ονόματα των ημερών της εβδομάδας ταξινομούνται κατά κύριο λόγο σε δύο διαφορετικά μοντέλα: το πλανητικό και το αριθμητικό. Παρ’ όλ’ αυτά, το κάθε μοντέλο σπανίως είναι ”καθαρό”. Είναι τόσες πολλές οι επιρροές που υπήρξαν, ώστε συχνότερα βλέπουμε συνδυασμό αυτών των δύο μοντέλων. Ας …

Loading