Η Δικαιοσύνη και η Ηθική στον Κήπο του Επίκουρου

Η Δικαιοσύνη και η Ηθική στον Κήπο του Επίκουρου: Μία Ζωή Χωρίς Σύγκρουση και Τύραννους Η Φιλοσοφία του Επίκουρου: Στον φιλόσοφο Επίκουρο, η δικαιοσύνη δεν ορίζεται ως μια αφηρημένη έννοια, αλλά ως πρακτικός οδηγός για μια αρμονική και ευτυχισμένη ζωή. Η θεμελιώδης αρχή του, “Το της Φύσεως δίκαιον εστί σύμβολον του συμφέροντος εις το μη …

Loading