Η κοινωνική συνοχή στην εποχή της καινοτομίας: Ελλάδα και Ιταλία στο περιθώριο

Η κοινωνική συνοχή στην εποχή της καινοτομίας: Ελλάδα και Ιταλία στο περιθώριο Η κοινωνική συνοχή στην σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή της καινοτομίας έχει άμεση συνάρτηση με την ανάπτυξη της νέας έξυπνης επιχειρηματικότητας. Η παραγωγή υπεραξίας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας εξαρτάται από τον συνδυασμό ανθρώπινου και υλικού κεφαλαίου της γνώσης. Ενώ χώρες όπως η Ελλάδα και η …

Loading

Παγκοσμιοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη, καταμερισμός εργασίας

Ο αντίκτυπος της παγκοσμιοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης στον καταμερισμό εργασίας, ένας τρομακτικός λαβύρινθος των ημερών μας! Η παγκοσμιοποίηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) φέρνουν ριζικές αλλαγές στον καταμερισμό εργασίας, με σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και στα νομοθετικά καθεστώτα, κατ’επέκταση στην κοινωνία και οργάνωση της πολιτείας. του Ευάγγελου Αλεξανδρή Ανδρούτσου Αλλαγές στον καταμερισμό εργασίας …

Loading