Οι ημέρες της εβδομάδας στον κόσμο

Οι ημέρες της εβδομάδας στον κόσμο Σε όλο τον γνωστό κόσμο, τα ονόματα των ημερών της εβδομάδας ταξινομούνται κατά κύριο λόγο σε δύο διαφορετικά μοντέλα: το πλανητικό και το αριθμητικό. Παρ’ όλ’ αυτά, το κάθε μοντέλο σπανίως είναι ”καθαρό”. Είναι τόσες πολλές οι επιρροές που υπήρξαν, ώστε συχνότερα βλέπουμε συνδυασμό αυτών των δύο μοντέλων. Ας …

Loading

Il mondo musicale in declino?

Ο μουσικός μας κόσμος παρακμάζει; Νομίζω ότι σε ένα πράγμα μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ότι σε αντίθεση με την ιστορία της τεχνολογίας και της επιστήμης, όπου εκεί η θετική πρόοδος είναι εμφανής, η ιστορία της μουσικής, από ένα σημείο και μετά, όσο περισσότερο προχωράει τόσο χειρότερη φαίνεται πως γίνεται. Ακόμη και να ισχυριστεί κάποιο πνεύμα αντιλογίας …

Loading