Κοινωνιολογία Η θεραπευτική διαδραστική διεπιστημονική ανασύνθεση μεταξύ γονιδίων και μιμιδίων.

Κοινωνιολογία Η θεραπευτική διαδραστική διεπιστημονική ανασύνθεση μεταξύ γονιδίων και μιμιδίων. Η Κοινωνιοθεραπεία προσφέρει επιστημονική μέθοδο αρχικής διερεύνησης των αιτιών που προκαλούν ανισορροπίες και εντάσεις ανθρώπινων σχέσεων σε μικρές και μεγάλες ομάδες, από οικογένεια έως σχολική τάξη, εργασιακό περιβάλλον, τοπική κοινότητα, δημοτικό πληθυσμό… Στη συνέχεια επεμβαίνει με ευρηματικές λύσεις της ίδιας της ομάδας αυτοθεραπείας, ως συγκοινωνούντα …

Loading