Ρωμαίικα του Μοριά ή διαλεκτικά της Πελοποννήσου 

Θεματικό λεξικό των ουσιαστικών της λαογραφίας – Ρωμαίικα του Μοριά ή διαλεκτικά της Πελοποννήσου Δημήτρης Λιθοξόου Για τη συγκέντρωση της λεξικολογικής βάσης αυτής της μελέτης, αποδελτιώθηκαν 55 χειρόγραφα λαογραφίας, εργασίες φοιτητών της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (της περιόδου 1966-1984), που περιέχουν γλωσσικό-λαογραφικό υλικό για 47 χωριά της Πελοποννήσου, καθώς επίσης το τρίτομο Λεξικό της …

Loading