Ο Μιχαήλ Ερμόδωρος-Λήσταρχος ήταν ΕλληνoΪταλός γιατρός και λόγιος του 16ου αιώνα.

Ο Μιχαήλ Ερμόδωρος-Λήσταρχος ήταν ΕλληνoΪταλός γιατρός και λόγιος του 16ου αιώνα. Βιογραφικά στοιχεία: Γεννήθηκε στη βενετική Ζάκυνθο στις αρχές του 16ου αιώνα. Νέος ακόμα μετακόμισε με υποτροφία στην Ιταλία, όπου έγινε μαθητής στο Ελληνικό Γυμνάσιο της Ρώμης. Από εκεί συνέχισε τη μόρφωσή του με σπουδές ιατρικής στα πανεπιστήμια της Ρώμης και της Φερράρα, όπου άκουσε …

Loading