Πώς τα Ιωάννινα εξελίσσονται σε κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας

Πώς τα Ιωάννινα εξελίσσονται σε κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας Σε έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια τα Ιωάννινα, τα οποία αποτελούν ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα παραδείγματα για τις δυνατότητες που έχει η ελληνική περιφέρεια. Όπως αναφέρουν ο Τάσος Κούτλας και ο Γιάννης Παπαδημητρίου, εκ των ιδρυτικών στελεχών της C.Ioannina, μίας πολύ …

Loading