Υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης; Είναι μόνο τεχνολογικό ή και μορφωτικό;

Υπάρχει ψηφιακό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης; Είναι μόνο τεχνολογικό ή και μορφωτικό; Οφείλεται στην καθυστέρηση εκσυγχρονισμού της τεχνολογικής υποδομής ή και στην μειωμένη ζήτηση και χρήσιμη εφαρμογή των προσφερόμενων δυνατοτήτων; Ο όρος «ψηφιακό χάσμα» αναφέρεται στο χάσμα μεταξύ των ατόμων, νοικοκυριών, επιχειρήσεων και γεωγραφικών περιοχών, σε διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα, όσον αφορά στις ευκαιρίες που …

Loading