29 Μαΐου 1453, Νίκη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

29 Μαΐου 1453, Νίκη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Κατάλυση της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης υπήρξε το αποτέλεσμα της πολιορκίας της ρωμαϊκής πρωτεύουσας, της οποίας Αυτοκράτορας ήταν ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, από τον οθωμανικό στρατό, με επικεφαλής τον σουλτάνο Μωάμεθ Β΄. Η πολιορκία διήρκεσε από τις 6 Απριλίου έως την Τρίτη, 29 Μαΐου 1453 …

Loading