Καλή πρωτομαγιά, καλό Πάσχα! 

Καλή πρωτομαγιά, καλό Πάσχα! Quand’ero piccola, attendevo con impazienza il primo maggio, perché aiutavo mia nonna materna Polixeni a preparare la corona di maggio (μαγιάτικο στεφάνι) con i fiori che raccoglievamo in campagna  durante le nostre passeggiate pomeridiane 🌺🏵🌼🌸🌷 In Grecia, fin dall’antichità, il primo maggio si festeggia la fine dell’inverno e l’inizio della nuova …

Loading