Τα ΕλληνοΡωμαϊκά ονόματα των μηνών

Τα ΕλληνοΡωμαϊκά ονόματα των μηνών Όπως παρατηρεί κανείς, τόσο οι ελληνικές ονομασίες των μηνών όσο και οι αγγλοσαξονικές (January, February, March κ.λ.π.) προέρχονται από τα λατινικά. Αυτό συνέβη επειδή το Γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα, βασίστηκε στο Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο με τη σειρά του είχε βασιστεί αλλά και αντικαταστήσει το ημερολόγιο που …

Loading