Η σπηλιά του Πλάτωνα La grotta di Platone

«Αυτοί που είναι ικανοί να δουν πέρα ​​από τις σκιές και τα ψέματα της δικής τους κουλτούρας δεν θα γίνουν ποτέ κατανοητοί, πόσο μάλλον θα γίνουν πιστευτοί από τις μάζες.» Πλάτων el.wikipedia.org/wiki/Αλληγορία_του_Σπηλαίου  Ενώ το συναίσθημα που εκφράζεται στο απόφθεγμα “Αυτοί που είναι ικανοί να δουν πέρα ​​από τις σκιές και τα ψέματα της δικής τους …

Loading