Προαγωγή της Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Οδηγός Συμπεριφοράς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις τουριστικές επιχειρήσεις Το Υπουργείο Τουρισμού ανταποκρινόμενο στην Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, ενέταξε στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023 τον Οριζόντιο Στόχο ΙΙ για την Προαγωγή της Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Για την επίτευξη αυτού του Στόχου …

Loading