Ολικό τουριστικό μάρκετινγκ περιοχής.

Κοινωνιολογία Ολικό τουριστικό μάρκετινγκ περιοχής Δημοσιεύω μια εργασία μου εξελικτικής διδασκαλίας με θέμα τον στρατηγικό σχεδιασμό ολικού marketing περιοχών, αποτέλεσμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής στον τομέα αυτόν στην χώρα με παγκοσμίως κορυφαία επίδοση, την Ιταλία. Μια έννοια όχι ακόμα αρκετά εισηγμένη στο ελλαδικό περιβάλλον, παρά το σημερινό σενάριο της ρευστής παγκοσμιοποίησης. Ελπίζω να φανεί χρήσιμη σε κάποιον …

Loading