ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ WEBINAR

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ WEBINAR ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ Φίλοι εικονικοί και πραγματικοί, καθημερινά, από την αρχή του κοινωνικού διαδικτύου, βρίσκομαι να απαντώ στις ερωτήσεις σας για να λύσω πρακτικά προβλήματα σχετικά με τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και των μέσων ενημέρωσης. Έχω γράψει αμέτρητα κείμενα για αυτά, ως …

Loading

INVITO A LEZIONI SUL TEMA: QUALE MIGLIORE USO DEI SOCIAL NETWORK E MEDIA

INVITO A LEZIONI SUL TEMA: QUALE MIGLIORE USO DEI SOCIAL NETWORK E MEDIA Amiche a amici virtuali e reali, tutti i giorni, fin dall’inizio del social network, mi trovo a rispondere alle vostre domande per risolvere problemi pratici sull’uso dei social network e media. Ho scritto innumerevoli testi a proposito, in qualità di sociologo, giornalista, …

Loading