Οι λέξεις δεν έχουν σύνορα, δεν έχουν ηλικία, δεν έχουν εθνική ταυτότητα!

Οι λέξεις δεν έχουν σύνορα, δεν έχουν ηλικία, δεν έχουν εθνική ταυτότητα! Προέρχονται από μια κοινή μήτρα με διαφορετική κατά τόπο και χρόνο εξέλιξη, συνεχείς αντιδανεισμούς, διασταυρώσεις, ανταλλαγές και παραλλαγές, διαφοροποίηση, που όμως η γλωσσολογία αποκαλύπτει μεγαλειωδώς και διαψεύδει γελοιωδώς τα περί ανωτερότητας πολιτισμών, φυλών, εθνών και όλα τα σχετικά μυθεύματα. Η Σκόπελος και τα …

Loading