Η κοινωνική συνοχή στην εποχή της καινοτομίας: Ελλάδα και Ιταλία στο περιθώριο

Η κοινωνική συνοχή στην εποχή της καινοτομίας: Ελλάδα και Ιταλία στο περιθώριο Η κοινωνική συνοχή στην σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή της καινοτομίας έχει άμεση συνάρτηση με την ανάπτυξη της νέας έξυπνης επιχειρηματικότητας. Η παραγωγή υπεραξίας στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας εξαρτάται από τον συνδυασμό ανθρώπινου και υλικού κεφαλαίου της γνώσης. Ενώ χώρες όπως η Ελλάδα και η …

Loading