Η εθνογέννεση του 1821 ξεκίνησε με την ελληνοποίηση των ονομάτων!

Ονομασίες του 1821: Σύνδεσμος με το ένδοξο παρελθόν και πηγή έμπνευσης

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 σημαδεύτηκε από πλήθος ηρωικών πράξεων και θυσιών, με τους Έλληνες αγωνιστές να μάχονται με σθένος για την ελευθερία τους. Σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση του ηθικού και της αυτοπεποίθησής τους έπαιξαν οι ονομασίες που δόθηκαν σε πλοία και ανθρώπους, ονομασίες άμεσα συνδεδεμένες με το ένδοξο παρελθόν της αρχαίας Ελλάδας.

el.wikipedia.org/wiki/Αδαμάντιος_Κοραής

Η Οδηγία του Αδάμ Κορραή:

Ο Αδαμ Κορραής, ένας από τους σημαντικότερους διαφωτιστές του 18ου αιώνα που σπούδασε και έδρασε στο Παρίσι, όντας βαθιά πεπεισμένος για την αξία της ιστορικής μνήμης, έδωσε καίρια οδηγία στους Ρωμιούς ναυτικούς. Τους προέτρεψε να ονομάσουν τα πλοία τους με ονόματα αρχαίων Ελλήνων, όπως ο “Περικλής”, ο “Παγκράτης”, ο “Θεμιστοκλής”, ο “Αχιλλεύς”… Στόχος του ήταν να ξυπνήσει το ενδιαφέρον τους για το αρχαίο ελληνικό κλέος, να τους εμπνεύσει και να τους υπενθυμίσει την βαρειά εθνική κληρονομιά τους, σύμφωνα με την ισχύουσα γερμανική θεωρία.

Η Επιρροή στα Νησιά:

Η οδηγία του Κορραή βρήκε γόνιμο έδαφος στα ελληνικά νησιά, τα οποία πρωτοστάτησαν στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Σπετσιώτες, Υδραίοι και Ψαρριανοί υιοθέτησαν με ενθουσιασμό την πρόταση, δίνοντας στα πλοία τους ονόματα ηρώων και θεών της αρχαιότητας. Ο ελληνικός στόλος απέκτησε έτσι μια ηθική και συμβολική δύναμη, φέρνοντας στο νου εικόνες ανδρείας, θάρρους και αρετής.

Η Επέκταση στις Οικογένειες:

Ο Κορραής δεν σταμάτησε στους ναυτικούς. Προέτρεψε και τον κλήρο να προωθήσει αρχαιοελληνικά ονόματα στις ρωμαίικες οικογένειες. Στόχος του ήταν να καλλιεργήσει στους Έλληνες ένα αίσθημα συνέχειας με την αρχαία Ελλάδα, να τους κάνει να νιώσουν ότι είναι απόγονοι των ένδοξων προγόνων τους.

Η Επιρροή στα Ονόματα:

Η παρότρυνση του Κορραή έφερε καρπούς. Πολλές οικογένειες υιοθέτησαν αρχαιοελληνικά ονόματα, όπως “Λεωνίδας”, “Αλέξανδρος”, “Κλεοπάτρα” και “Ελένη”. Ακόμα και το δικό μου αρχαιοελληνικό πατριωτικό όνομα “Ευάγγελος“, που σημαίνει “ο καλός αγγελιοφόροςς της απελευθέρωσης” που ήταν μέχρι τότε σπάνιο, άρχισε να χρησιμοποιείται συχνότερα ως επαναστατική προσταγή!

Συμπέρασμα:

Η επιλογή ονομάτων από την αρχαία Ελλάδα κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της επανάστασης του 1821 δεν ήταν τυχαία. Ήταν μια συνειδητή προσπάθεια σύνδεσης με το ένδοξο παρελθόν, με στόχο την ενίσχυση του ηθικού και της αυτοπεποίθησης των Ελλήνων αγωνιστών. Η ονομασία “Ελλάς” υιοθετήθηκε για το νέο κράτος, ενώ η αρχαία ελληνική γλώσσα ανακηρύχθηκε επίσημη. Όλα αυτά τα στοιχεία μαρτυρούν την προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας εθνικής ταυτότητας βασισμένης στην αρχαία Ελλάδα.

Σημασία:

Η σύνδεση με το ένδοξο παρελθόν λειτούργησε ως πηγή έμπνευσης και δύναμης για τους Έλληνες αγωνιστές. Τους υπενθύμιζε την κληρονομιά τους, τους έκανε να νιώθουν περήφανοι για την καταγωγή τους και τους τροφοδοτούσε με την απαραίτητη ψυχική δύναμη για να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Η υιοθέτηση αρχαιοελληνικών ονομάτων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Επανάστασης του 1821, μαρτυρώντας την αδιάρρηκτη σχέση των Ελλήνων με το ένδοξο παρελθόν τους.

Ευάγγελος Αλεξανδρής Ανδρούτσος – Fact Checker
Εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, δημοσιογράφος, εκδότης.
Σύμβουλος οργάνωσης και επικοινωνίας.
Συντονιστής διεθνών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Loading