Η Πελοπόννησος: Στην ουρά της Ευρώπης σε θέματα κοινωνικής προόδου

Η Πελοπόννησος: Στην ουρά της Ευρώπης σε θέματα κοινωνικής προόδου

Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως, κατατάσσοντας την Πελοπόννησο στην 219η θέση ανάμεσα στις 236 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες στον δείκτη Κοινωνικής Προόδου. Η εικόνα που παρουσιάζεται είναι δυσοίωνη, φέρνοντας στο προσκήνιο οξυμένα ζητήματα που πλήττουν την ευημερία και το μέλλον της περιοχής.

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα παρουσίασε τη νέα έκδοση του Περιφερειακού Δείκτη Κοινωνικής Προόδου της ΕΕ (EU-SPI) σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, την οποία διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Η έκθεση μετρά την κοινωνική πρόοδο σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και επιτρέπει στην Επιτροπή να αξιολογεί την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών.

Η Επίτροπος κ. Φερέιρα εγκαινίασε την εκδήλωση μιλώντας για τη σημασία της μέτρησης της κοινωνικής προόδου σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής συνοχής —χωρίς να μένει κανείς άνθρωπος και καμία περιφέρεια στο περιθώριο.

Στην εκδήλωση, η Επίτροπος δήλωσε τα εξής: «Εδώ και καιρό λέμε ότι το ΑΕΠ αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της προόδου των περιφερειών της ΕΕ, ωστόσο δεν μας παρέχει μια πλήρη εικόνα. Οι οικονομικοί δείκτες, οι κοινωνικοί δείκτες αλλά και οι δείκτες για την ευεξία, τις αντιλήψεις των πολιτών και την εμπιστοσύνη έχουν όλοι την χρησιμότητά τους. Ο δείκτης κοινωνικής προόδου παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να συμβάλουν έτσι στη βελτίωση της ζωής όλων των Ευρωπαίων

Ο δείκτης κοινωνικής προόδου της ΕΕ (EU-SPI) μετρά την ευημερία και την κοινωνική πρόοδο σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ παρακολουθώντας 53 κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων δεικτών σχετικών με τις αντιλήψεις και την εμπιστοσύνη των πολιτών. Συνδυάζει οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες ώστε οι πολιτικές μας να μην βασίζονται μόνο στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), αλλά να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την κοινωνική ανάπτυξη και τις αντιλήψεις των πολιτών και να μας δίνουν τη δυνατότητα να οικοδομήσουμε μια δίκαιη, βιώσιμη και συμπεριληπτική Ευρώπη. Ο δείκτης αναπτύχθηκε για να διερευνηθεί η κοινωνική πρόοδος και η στάση σε περιφερειακό επίπεδο, συμπληρώνοντας το ΑΕΠ, το οποίο είναι ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος δείκτης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan De Keersmaecker — Τηλ.: + 32 2 298 46 80· Laetitia Close — Τηλ.: + 32 2 296 70 73)

Πτωχή σε Υπηρεσίες και Ευκαιρίες:

Η Πελοπόννησος στερείται βασικών υπηρεσιών και ευκαιριών που εξασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη και την κινητικότητα των κατοίκων. Η έλλειψη υποδομών, η ανεπαρκής πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη, η υποτυπική πρόνοια για ευάλωτες ομάδες, και η φθίνουσα απασχόληση, ωθούν τους πολίτες σε μαζική μετανάστευση.

Γήρανση Πληθυσμού και Δημογραφικό Αδιέξοδο:

Το δημογραφικό πρόβλημα στην Πελοπόννησο αγγίζει δραματικές διαστάσεις. Η μαζική φυγή νέων, η υπογεννητικότητα και η έλλειψη πολιτικών στήριξης οικογενειών, οδηγούν σε γήρανση πληθυσμού και αντιστροφή της εργασιακής πυραμίδας. Η Πελοπόννησος χάνει το ανθρώπινο δυναμικό της, υπονομεύοντας το μέλλον και την ανάπτυξή της.

Έλλειμμα Ανθρώπινου Κεφαλαίου και Ακραίος Συντηρητισμός:

Η Πελοπόννησος πτωχεύει κυρίως από έλλειμμα ανθρώπινου κεφαλαίου. Η έλλειψη επενδύσεων στην εκπαίδευση, η υποβάθμιση της έρευνας και καινοτομίας και η ανυπαρξία αξιοκρατικών κριτηρίων στην αγορά εργασίας, οδηγούν σε στάσιμη ανάπτυξη και αδυναμία προσαρμογής στις σύγχρονες προκλήσεις. Επιβιώνει ακόμα με πρωτόγονη γεωργία και κτηνοτροφία, με ένα μείγμα τουρισμού μεταξύ γραφικότητας του χωριού και βιομηχανικού υπερτουρισμού, όλοι τομείς χαμηλής υπεραξίας που ανταγωνίζονται τον τρίτο κόσμο.

Κρατισμός, Παρασιτισμός και Διαφθορά:

Η βαριά σκιά του κρατισμού, του παρασιτισμού και της διαφθοράς πλανάται πάνω από την Πελοπόννησο. Η έλλειψη διαφάνειας, η κακοδιαχείριση πόρων, η γραφειοκρατία του αθηνοκεντρισμού και η έλλειψη λογοδοσίας σε όλες τις κλίμακες του δημόσιου βίου, η πλήρης απουσία κοινωνίας πολιτών με ελεγκτικό, συμβουλευτικό, συναποφασιστικό λόγο στις αποφάσεις που την αφορούν, πλήττουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους θεσμούς και εμποδίζουν την υγιή ανάπτυξη της περιοχής.

Συγκλονιστικά Στοιχεία από την Ελίζα Φερέιρα:

Η Επίτροπος Ελίζα Φερέιρα φέρνει στο φως συγκλονιστικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν την τραγική θέση της Πελοποννήσου στον δείκτη Κοινωνικής Προόδου. Η Φερέιρα τονίζει την ανάγκη για ριζικές αλλαγές σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο πανευρωπαϊκά, ώστε και η Πελοπόννησος να απεμπλακεί από τον φαύλο κύκλο της υποανάπτυξης και να διεκδικήσει μια θέση αξιοπρεπή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.

Η Πελοπόννησος, με πλούσια ιστορία και φυσική ομορφιά, οφείλει να υψωθεί στο ύψος των δυνατοτήτων της. Η αντιμετώπιση των οξέων προβλημάτων που την ταλανίζουν, η υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών διακυβέρνησης, η εισαγωγή βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, η επένδυση στην εκπαίδευση και την έρευνα, η αξιοποίηση του πλούσιου ανθρώπινου δυναμικού της νεολαίας και η καταπολέμηση της διαφθοράς, αποτελούν προϋποθέσεις για την αναγέννηση της Πελοποννήσου. Μόνο με ομαδική προσπάθεια, συλλογική ευθύνη και στροφή προς το μέλλον, μπορεί η Πελοπόννησος να αφήσει πίσω της το σκοτεινό πρόσφατο μεσαιωνικό, βαλκανικό παρελθόν της και να χαράξει μια φωτεινή ευρωπαϊκή πορεία προς τη σύγκλιση, την πρόοδο και την ευημερία.

Πηγή: ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/maps/social-progress_en

www.grecia.it FILO ITALOELLENICO
Εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, δημοσιογράφος, εκδότης.
Σύμβουλος οργάνωσης και επικοινωνίας.
Συντονιστής διεθνών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Loading

Visualizzazioni: 10

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *