Ολικό τουριστικό μάρκετινγκ περιοχής.

Κοινωνιολογία

Ολικό τουριστικό μάρκετινγκ περιοχής

Δημοσιεύω μια εργασία μου εξελικτικής διδασκαλίας με θέμα τον στρατηγικό σχεδιασμό ολικού marketing περιοχών, αποτέλεσμα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής στον τομέα αυτόν στην χώρα με παγκοσμίως κορυφαία επίδοση, την Ιταλία. Μια έννοια όχι ακόμα αρκετά εισηγμένη στο ελλαδικό περιβάλλον, παρά το σημερινό σενάριο της ρευστής παγκοσμιοποίησης. Ελπίζω να φανεί χρήσιμη σε κάποιον Έλληνα αναγνώστη και παραμένω διαθέσιμος για περαιτέρω συζήτηση και σύνθεση συγκεκριμένων προτάσεων.
Το Ολικό τουριστικό μάρκετινγκ περιοχής ενός παραθαλάσσιου τουριστικού δήμου είναι ένα σύνολο μελετών, παρεμβάσεων, δραστηριοτήτων, που στοχεύουν στην προβολή της εικόνας και της ελκυστικότητας της περιοχής για τους τουρίστες και τους επισκέπτες σε συνδυασμό με την διατήρηση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι δραστηριότητες τοπικού μάρκετινγκ μπορούν να πραγματοποιηθούν σε δημοτικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Οι κύριοι στόχοι του τοπικού μάρκετινγκ ενός παραθαλάσσιου τουριστικού δήμου είναι:
Αύξηση της γνώσης της περιοχής και των αξιοθεάτων της
Προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών
Προβολή της περιοχής ως τουριστικού προορισμού
Προβολή της περιοχής ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού
Οι δραστηριότητες εδαφικού μάρκετινγκ μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω διαφόρων καναλιών, όπως:
Ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Διαφημιστικές καμπάνιες
Εκδηλώσεις και φεστιβάλ
Συνεργασίες με tour operators και ταξιδιωτικά γραφεία
Εκπαίδευση προσωπικού
Έρευνα και ανάπτυξη
Το ολικό μάρκετινγκ περιοχής είναι μια σημαντική επένδυση και για τους παραθαλάσσιους τουριστικούς δήμους, συμβατικά προταγμένους ως θέρετρα. Ένα καλό σχέδιο μάρκετινγκ περιοχής μπορεί να συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των τουριστών και των επισκεπτών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη δημιουργία νέων ευκαιριών εργασίας.
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα δραστηριοτήτων εδαφικού μάρκετινγκ που μπορούν να πραγματοποιηθούν από έναν παραθαλάσσιο τουριστικό δήμο:
Δημιουργήστε έναν απλό, λειτουργικό ιστότοπο, σελίδα και ομάδα, με παρουσία των προσωπικών προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσετε την περιοχή και τα αξιοθέατά της. Συνδυάστε το προσωπικό σας social network εποικοδομητικά και στην προέκταση ως social media.
Οργανώστε διαφημιστικές καμπάνιες σε παραδοσιακά και διαδικτυακά μέσα.
Γίνετε χορηγός εκδηλώσεων και φεστιβάλ που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή με παρουσία λόγου και πεπραγμένων.
Συνεργαστείτε με τουριστικούς πράκτορες και ταξιδιωτικά γραφεία για την αλληλοπροβολή, αυτών και της περιοχής ως τουριστικού προορισμού.
Εκπαίδευση προσωπικού στον τουριστικό τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας της υποδοχής των επισκεπτών
Επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη για τον εντοπισμό νέων ευκαιριών τουριστικής ανάπτυξης
Το ολικό μάρκετινγκ περιοχής είναι μια συνεχής διαδικασία που πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς και στα χαρακτηριστικά της επικράτειας. Ένα καλό σχέδιο μάρκετινγκ μπορεί να βοηθήσει να γίνει μια παραθαλάσσια πόλη-θέρετρο πιο ελκυστικός και ανταγωνιστικός τουριστικός προορισμός, διευρύνοντας την προσφορά υπηρεσιών προς νέο αγοραστικό ενδιαφέρον και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι εκπαίδευσης του προσωπικού του τουριστικού τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας της υποδοχής των επισκεπτών στον Δήμο. Εδώ μερικές συμβουλές:
Παροχή εκπαίδευσης για την ιστορία και τον πολιτισμό του Δήμου. Το προσωπικό του τουριστικού τομέα θα πρέπει να μπορεί να παρέχει στους επισκέπτες ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό και τα αξιοθέατα της περιοχής.
Παροχή εκπαίδευσης σε ξένες γλώσσες. Η περιοχή είναι ένας διεθνής τουριστικός προορισμός, επομένως είναι σημαντικό το τουριστικό προσωπικό να μπορεί να επικοινωνεί με τους επισκέπτες σε διάφορες γλώσσες.
Παροχή εκπαίδευσης σε τεχνικές πωλήσεων και μάρκετινγκ. Το προσωπικό του τουριστικού τομέα θα πρέπει να μπορεί να τοποθετεί επιτυχώς στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες του Δήμου στους επισκέπτες.
Παροχή εκπαίδευσης επίλυσης συγκρούσεων. Το προσωπικό της τουριστικής βιομηχανίας αλλά και οικιακής οικονομίας με τουριστικό πρόσημο, καταστηματάρχες εστίασης, βιοτέχνες, αγρότες, ψαράδες, θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν με τους επισκέπτες.
Παροχή εκπαίδευσης ασφάλειας και υγιεινής. Το προσωπικό του τουριστικού τομέα θα πρέπει να είναι σε θέση να διαφυλάσσει με ευθύνη και αντίληψη την ασφάλεια, την άνεση και την υγιεινή των επισκεπτών.
Η εκπαίδευση του προσωπικού στον τουριστικό τομέα αποτελεί σημαντική επένδυση για τον Δήμο και την Περιφέρεια. Το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της υποδοχής των επισκεπτών, να καταστήσει τον Δήμο πιο ελκυστικό τουριστικό προορισμό και να δημιουργήσει περισσότερα οικονομικά έσοδα.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επενδύσετε σε επιμόρφωση και επαγγελματισμό για να εντοπίσετε νέες ευκαιρίες δημοτικής τουριστικής ανάπτυξης. Εδώ μερικές συμβουλές:
Διεξαγωγή μελετών αγοράς. Οι μελέτες αγοράς μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό των αναγκών και των επιθυμιών των τουριστών καθώς και των ευκαιριών τουριστικής ανάπτυξης.
Συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα. Τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα μπορούν να παρέχουν δεξιότητες και γνώσεις χρήσιμες για την τουριστική ανάπτυξη.
Συμμετοχή σε τουριστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις. Οι τουριστικές εκδηλώσεις και εκθέσεις μπορούν να αποτελέσουν μια εξαιρετική ευκαιρία για να μάθετε τις τελευταίες τάσεις στον τουριστικό τομέα και να εντοπίσετε έγκαιρα νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.
Επισκεφθείτε άλλους τουριστικούς προορισμούς. Η επίσκεψη σε άλλους τουριστικούς προορισμούς μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό νέων ιδεών και λύσεων για την τουριστική ανάπτυξη.
Δίκτυο με άλλους τουριστικούς δήμους. Η δικτύωση με άλλους τουριστικούς δήμους μπορεί να βοηθήσει στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, καθώς και στον εντοπισμό νέων ευκαιριών για συνεργασία.
Οι επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη είναι μια σημαντική επένδυση για τους τουριστικούς δήμους. Ένα καλό σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό νέων ευκαιριών τουριστικής ανάπτυξης, στη βελτίωση της ποιότητας της τουριστικής προσφοράς και στη δημιουργία περισσότερων οικονομικών εσόδων.
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα έργων έρευνας και ανάπτυξης που μπορούν να υλοποιηθούν από τουριστικούς δήμους:
Ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τουριστικοί δήμοι μπορούν να αναπτύξουν νέα τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες για να προσελκύσουν νέους τουρίστες και να καλύψουν τις ανάγκες των υπαρχόντων τουριστών.
Βελτίωση τουριστικών υποδομών. Οι τουριστικοί Δήμοι μπορούν να βελτιώσουν τις τουριστικές υποδομές, όπως δρόμους, μεταφορές, υπηρεσίες υποδοχής και υπηρεσίες ασφαλείας.
Προώθηση του βιώσιμου τουρισμού. Οι τουριστικοί Δήμοι μπορούν να προωθήσουν τον αειφόρο τουρισμό, προστατεύοντας το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.
Η επένδυση στην έρευνα και την ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική επένδυση για τους τουριστικούς Δήμους. Ένα καλό σχέδιο έρευνας και ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει να γίνουν οι τουριστικοί Δήμοι πιο ελκυστικοί και ανταγωνιστικοί, να δημιουργήσουν περισσότερα έσοδα και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Ο Δήμος Ναυπλιέων, Ερμιονίδας, Επιδαύρου, Άργους Μυκηνών, το περιφερειακό διαμέρισμα Αργολίδας, όλη η Πελοπόννησος, θεωρούνται δυνητικά τουριστικός παράδεισος για το παγκόσμιο ενδιαφέρον, εφόσον βρίσκεται στην καρδιά της αρχαίας Ελλάδας, στο Αιγαίο, με εξαιρετικό κλίμα, περιβαλλοντικό πλούσιο απόθεμα ακόμα προστατευμένο και σοβαρές υποδομές υποδοχής. Η διατήρηση της κεκτημένης μερίδας αγοράς, δεν αρκεί για να ανταγωνιστεί ο τόπος τη ραγδαία εξέλιξη του μαζικού τουρισμού. Απαιτείται ενεργοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, όλων των κατοίκων μαζί και των εργαζομένων στον τουρισμό, για την ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου προϊόντος, με γνώμονα μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πάντα υπό τον έλεγχο των δημοκρατικών θεσμών της περιοχής ώστε οι άναρχες οικονομικές επενδύσεις, ολιγοπωλιακού ή και μονοπωλιακού είδους, να μην επιφέρουν αλλοίωση και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και της κοινωνικής σύνθεσης όλης της ιστορικής και πολιτισμικής αυτής της ιδιαιτερότητας. Μια ισόρροπη επιθυμητή ανάπτυξη, που να προκύπτει μέσα από διαρκή διαβούλευση του δήμου, με τους κατοίκους και την ενεργή συμμετοχή των οικονομικών παραγόντων της περιοχής, με την διαρκή συμβουλευτική συνδρομή των κατάλληλων επαγγελματιών και επιστημόνων.
Ακολουθεί αποστολή ειδικά συγκροτημένης μελέτης και παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων προς υλοποίηση, εφόσον ζητηθεί από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
www.grecia.it FILO ITALOELLENICO
Εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, δημοσιογράφος, εκδότης.
Σύμβουλος οργάνωσης και επικοινωνίας.
Συντονιστής διεθνών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Loading

Visualizzazioni: 3

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *