Προαγωγή της Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Οδηγός Συμπεριφοράς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις τουριστικές επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Τουρισμού ανταποκρινόμενο στην Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, ενέταξε στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2023 τον Οριζόντιο Στόχο ΙΙ για την Προαγωγή της Ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Για την επίτευξη αυτού του Στόχου συστάθηκε Ομάδα Εργασίας, αποτελούμενη από στελέχη του Υπουργείου, του ΕΟΤ και του ΞΕΕ και εμπειρογνώμονες – μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε Οδηγός Συμπεριφοράς για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις τουριστικές επιχειρήσεις.


Ο Οδηγός Συμπεριφοράς ενημερώνει τις τουριστικές επιχειρήσεις σχετικά με θέματα βασικής ορολογίας γύρω από την έννοια της διαφορετικότητας και παρουσιάζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων από τη βία και παρενόχληση που μπορεί να υφίστανται στην εργασία λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού.

Επίσης, συστήνει τρόπους παροχής συμπεριληπτικών υπηρεσιών και πρόληψης και αντιμετώπισης διακρίσεων σε βάρος μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, προτρέποντας έτσι τις τουριστικές επιχειρήσεις να συνεισφέρουν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών φιλοξενίας όλων των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης ή χαρακτηριστικών φύλου.
https://www.primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/06/ethniki_statigiki_gia_thn_isothta_ton_loatki.pdf


Formatore, sociologo, giornalista, editore.
Consulente organizzazione e comunicazione.
Coordinatore di progettazione europea internazionale.

Loading

Visualizzazioni: 0