Το Ελληνοτουρκικό πρόβλημα ανταλλαγής πληθυσμών και ο διωγμός των Ελλήνων

Το Ελληνοτουρκικό πρόβλημα ανταλλαγής πληθυσμών και ο διωγμός των Ελλήνων

Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Συνθήκη της Λωζάννης (1923) έθεσε ως στόχο την ειρηνική συνύπαρξη στην περιοχή, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα μειονοτήτων. Τα άρθρα 38 και 39 προσέφεραν ελπίδα στους Έλληνες που παρέμεναν σε τουρκικό έδαφος, υπόσχοντας ίσα δικαιώματα και προστασία.

Ωστόσο, η πραγματικότητα απέδειξε σκληρή. Η Συνθήκη δεν μπόρεσε να αποτρέψει τον διωγμό των Ελλήνων. Η υπογραφή της Σύμβασης Ανταλλαγής Πληθυσμών (1923) ώθησε στην εκρίζωση εκατομμυρίων Ελλήνων από την Μικρά Ασία, ενώ οι ελπίδες για μόνιμη παραμονή στην Κωνσταντινούπολη διαλύθηκαν.

Η “Νύχτα των Κρυστάλλων” (1955) σηματοδότησε μια νέα φάση βίας κατά των Ελλήνων. Πογκρόμ, καταστροφές περιουσιών και βίαιες απελάσεις αποτέλεσαν τα βήματα προς τον σχεδόν ολοκληρωτικό αφανισμό του ελληνικού στοιχείου.

Σήμερα, η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία αριθμεί περίπου 2.500 άτομα, σκιά του ένδοξου παρελθόντος. Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και πλήθος άλλων ιστορικών ελληνόφωνων περιοχών της Μικράς Ασίας βλέπουν το ελληνικό στοιχείο να εξαφανίζεται, θύμα ενός αιώνα διωγμού και ξεριζωμού.

Συνεχείς Προκλήσεις:

  • Αμφισβήτηση δικαιωμάτων: Η Τουρκία αμφισβητεί συχνά τα δικαιώματα της μειονότητας, θέτοντας εμπόδια στην εκπαίδευση, τη θρησκευτική ελευθερία και την πολιτική συμμετοχή.
  • Περιουσιακά ζητήματα: Η επιστροφή ή αποζημίωση για τις αδίκως απολεσθέντες περιουσίες των Ελλήνων παραμένει ακανθώδες ζήτημα.
  • Ιστορική μνήμη: Η άρνηση της γενοκτονίας των Ποντίων και η παραποίηση της ιστορίας δυσχεραίνουν την επούλωση των πληγών και την ειλικρινή συζήτηση για το παρελθόν.

 Ελπίδα για το Μέλλον: Παρά τις δυσκολίες, η ελληνική μειονότητα στην Τουρκία αγωνίζεται για την διατήρηση της ταυτότητας και του πολιτισμού της. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προστασία των μειονοτικών δικαιωμάτων και στην προώθηση του διαλόγου και της συμφιλίωσης.

Η ιστορία του ελληνοτουρκικού προβλήματος ανταλλαγής πληθυσμών και του διωγμού των Ελλήνων αποτελεί ένα τραγικό κεφάλαιο στην ιστορία που δηλητηριάζει έως σήμερα τις διπλωματικές σχέσεις των δυο γειτόνων χωρών και απειλεί την ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο. Η μνήμη των θυμάτων οφείλει να τιμάται, ενώ η διεκδίκηση δικαίων και η ελπίδα για ένα ειρηνικό μέλλον παραμένουν ζωντανές.

 

των ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ και ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΥ

«Η Τουρκική Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει εις πάντας τους κατοίκους της Τουρκίας πλήρη και απόλυτον προστασίαν της ζωής και της ελευθερίας αυτών αδιακρίτως γένους, εθνικότητος, γλώσσης, φυλής ή θρησκείας». «Οι ανήκοντες εις μη Μουσουλμανικάς Μειονότητας υπήκοοι Τούρκοι, θα απολαύωσι των αυτών αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων ων και οι Μουσουλμάνοι. […] Πάντες οι κάτοικοι της Τουρκίας, άνευ διακρίσεως θρησκεύματος θα ώσιν ίσοι απέναντι του νόμου. […] Ουδείς περιορισμός θέλει επιβληθεί κατά της ελευθέρας χρήσεως παρά παντός Τούρκου υπηκόου οποιασδήποτε γλώσσης».

Τα άρθρα 38 και 39 της Συνθήκης της Λωζάννης (24 Ιουλίου 1923) γέννησαν την ελπίδα στους Έλληνες που συνέχιζαν να διαβιούν σε τουρκικό έδαφος ότι θα ήταν ασφαλείς. Η προσδοκία των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης για μόνιμη παραμονή γιγαντώθηκε με την υπογραφή λίγους μήνες αργότερα της Σύμβασης περί ανταλλαγής των ελληνορθόδοξων και των μουσουλμανικών πληθυσμών, η οποία όριζε ότι από την υποχρεωτική ανταλλαγή εξαιρούνταν οι Etablis (εγκατεστημένοι) στην Πόλη πριν από την 30ή Οκτωβρίου 1918 ελληνορθόδοξοι, όπως και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης. Τα γεγονότα που ακολούθησαν όμως, με κορωνίδα τη «νύχτα των κρυστάλλων» της Κωνσταντινούπολης (6/7 Σεπτεμβρίου 1955) απέδειξαν φρούδες αυτές τις ελπίδες και κατέστησαν ασαφές και ανασφαλές το μέλλον της ελληνικής κοινότητας. Το σχέδιο των Τούρκων για αφανισμό του ελληνικού στοιχείου της περιοχής, που είχε τεθεί σε εφαρμογή δεκαετίες νωρίτερα, κορυφώθηκε με τις απελάσεις του 1964.

Αφήγηση: Ευστράτιος Σημαντήρης, Μαρία Τζαφέστα-Σημαντήρη

Μουσική Υπόκρουση: “Πολίτικη Κουζίνα – ένα ταξίδι στη μουσική της ταινίας”

www.grecia.it FILO ITALOELLENICO
Εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, δημοσιογράφος, εκδότης.
Σύμβουλος οργάνωσης και επικοινωνίας.
Συντονιστής διεθνών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Loading

Visualizzazioni: 2

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *