Ψηφιακός Αναλφαβητισμός στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Λύσεις

Ψηφιακός Αναλφαβητισμός στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Λύσεις

Κοινωνία 4.0 με καθυστέρηση, πραγματικό χάσμα!

Η ψηφιακή εποχή φέρνει μαζί της ραγδαίες αλλαγές σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Η εκπαίδευση δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς η ψηφιακή τεχνολογία ολοένα και διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

Η θλιβερή πραγματικότητα:
Παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού, η Ελλάδα υστερεί ανησυχητικά στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης. Ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, τόσο λειτουργικός όσο και σε επίπεδο δεξιοτήτων, αγγίζει ανησυχητικά υψηλά επίπεδα στους μαθητές, θέτοντας σε κίνδυνο το μέλλον τους σε μια κοινωνία που ολοένα και βασίζεται στην τεχνολογία.
Σχολεία σε κατάσταση παρακμής:
Μία βόλτα σε δημόσια σχολεία αποκαλύπτει την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η ελλιπής υποδομή, η έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού και η αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο στερούν από τους μαθητές την απαραίτητη ψηφιακή παιδεία. Αφήνονται στην αυτοδίδακτη κατανάλωση υποκατάστατων μέσω των ατομικών ψηφιακών συσκευών.
Ελλιπής ψηφιακή παρουσία:
Η πλειοψηφία των σχολείων στερείται σύγχρονων ιστοσελίδων, περιορίζοντας την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και τον κόσμο.

Προτάσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος:

Κτηριακή και ψηφιακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων: Η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των σχολείων, με έμφαση στην ψηφιακή υποδομή, αποτελεί επιτακτική ανάγκη.
Επανεκπαίδευση εκπαιδευτικών: Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητη για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.
Ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας: Εισαγωγή σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με εξωστρέφεια, σύνδεση με εκτός αιθούσης διδακτικές πρακτικές, διασχολικές συνεργασές, που να εστιάζουν στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και κριτικής και δημιουργικής σκέψης στους μαθητές.
Συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα: Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των πόρων του ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Συμπέρασμα:

Η αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού στην Ελλάδα αποτελεί καίριο ζήτημα, εφόσον καθιστά τη χώρα ουραγό στην Ευρώπη, όπως διαπιστώνεται μονίμως από τις αντικειμενικές μετρήσεις και αξιολογήσεις PISA.
Η υλοποίηση μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής, με έμφαση στην αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στην ενίσχυση της ψηφιακής παιδείας, είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε στους μαθητές τα απαραίτητα εφόδια για ένα επιτυχημένο μέλλον.
Σημαντικός τομέας εφαρμογής της εναλλακτικής σχολικής διδασκαλίας, είναι η διασχολική συνεργασία σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, με συντονισμό σύγχρονης και ασύγχρονης μορφής, συλλογικής και ατομικής, που να φέρουν σε επαφή τους μαθητές με τις ευεργετικές δυνατότητες των νέων εργαλείων, ώστε να εξοπλιστούν πολιτισμικά και να ενεργοποιηθούν συνειδητά στις προκλήσεις του παρόντος, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο στην παγκοσμιοποιημένη, ανοιχτή κοινωνία της γνώσης και μια θέση στην κατανομή της εργασίας με ικανοποιητική παραγωγή υπεραξίας λόγω καινοτομίας και όχι φτώχειας λόγω διατήρησης παλαιών μορφών εργασίας.
“ΝΟΜΙΣΜΑ, στην εξερεύνηση των αρχαίων ελληνικών νομισμάτων”
Πρώτο βραβείο της Ιταλικής κυβέρνησης πανιταλικά στον διοργανωτή φορέα ΕλληνοΪταλικό Σύνδεσμο σε συνεργασία με δεκάδες σχολεία, με χιλιάδες μαθητές της Ελλάδας και Ιταλίας.
Ευάγγελος Αλεξανδρής Ανδρούτσος – Fact Checker
Εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, δημοσιογράφος, εκδότης.
Σύμβουλος οργάνωσης και επικοινωνίας.
Συντονιστής διεθνών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Loading

Visualizzazioni: 0