Ο υπερτουρισμός είναι μια απειλή και εχθρική έννοια

Ο υπερτουρισμός είναι μια απειλή και εχθρική έννοια για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων με τουριστικό πρόσημο.

Ο υπερτουρισμός είναι ένα σύγχρονο αρνητικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν ο αριθμός και η συχνότητα των επισκεπτών σε έναν προορισμό, υπερβαίνουν τη φέρουσα ικανότητά του, δηλαδή τη δυνατότητά του να δέχεται και να φιλοξενεί επισκέπτες χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των ντόπιων κατοίκων, η ποιότητα των εμπειριών των επισκεπτών και η ακεραιότητα του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου.

Ο υπερτουρισμός μπορεί να προκαλέσει μια αλυσίδα από αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς των τοπικών κοινωνιών, γι’ αυτό χρειάζονται ειδικές μελέτες ολικού στρατηγικού μάρκετινγκ περιοχής πριν υλοποιηθούν υποδομές μαζικού τουρισμού, όπως λιμάνια, αεροδρόμια, υδατοδρόμια, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, επενδύσεις μαζικού βιομηχανικού τουρισμού.
Για μία πιο αναλυτική παρουσίαση:
facebook.com/groups/periskopio.ellas/posts/3531375890427940
 

Il Presidente ???????????????????????????????? ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – LEGA ITALOELLENICA 
Formatore, sociologo, giornalista, editore.
Consulente organizzazione e comunicazione.
Coordinatore di progettazione europea internazionale.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ – BIOGRAFIA

Loading

Visualizzazioni: 0