Το ανύπαρκτο “ελληνικό Βυζάντιο” τυραννάει ακόμα τον πολιτισμό μας!

Το ανύπαρκτο “ελληνικό Βυζάντιο” τυραννάει ακόμα τον πολιτισμό μας!

Πώς εξηγείται το παράδοξο να ονομάζεται Βυζάντιο κάτι που δεν υπήρχε ως ονομασία, όταν η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την αγνοούσε πλήρως;
Πρόκειται για νεολογισμό του δέκατου έκτου αιώνα που προτάθηκε από Γερμανό φιλόλογο για να διαχωρίσει εκ των υστέρων δυο αυτοκρατορίες, την Ανατολική της Κωσταντινούπολης και τη Δυτική της Ρώμης, με βάση το κρατικό θρησκευτικό δόγμα.
Γιατί όπως αυτή η πλάνη χειραγώγησης αναπαράγεται διαρκώς; Με ποια σκοπιμότητα άραγε; Μήπως την ίδια σκοπιμότητα προπαγάνδας του εφευρέτη της;

Γράφει ο Ευάγγελος Αλεξανδρής Ανδρούτσος

Η αυτοκρατορία το 555, κατά τη διάρκεια της περιόδου βασιλείας του Ιουστινιανού, κατά την περίοδο της μεγαλύτερης εκτάσεώς της μετά την πτώση της Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορίας (οι υποτελείς της εμφανίζονται με ροζ χρώμα)

Πώς εξηγείται λογικά αυτό το παράδοξο; Πράγματι, η ονομασία “Βυζάντιο” αποτελεί ένα παράδοξο, καθώς δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ επίσημα από την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο όρος εμφανίστηκε τον 16ο αιώνα, προτεινόμενος από τον Γερμανό φιλόλογο Ιερώνυμο Βολφ, με σκοπό τον διαχωρισμό της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης από εκείνη της Ρώμης, βασιζόμενος στο θρησκευτικό δόγμα.

Γιατί η ονομασία “Βυζάντιο” υιοθετήθηκε; Ο όρος “Βυζάντιο” προσέφερε μια εύχρηστη ονομασία για την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης, διαχωρίζοντάς την από τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μετά το σχίσμα που έγινε για καθαρά πολιτικούς και όχι θρησκευτικούς λόγους.


Ιστορική συνέχεια: Η ονομασία “Βυζάντιο” τόνισε την ιστορική συνέχεια με την αρχαία ελληνική πόλη του Βυζαντίου, στην οποία χτίστηκε η Κωνσταντινούπολη αλλά είχε εξαφανιστεί πλήρως στα χρόνια ίδρυσης της Κωσταντινούπολης.

Θρησκευτική διάκριση: Ο όρος “Βυζάντιο” υιοθετήθηκε από Δυτικούς λόγιους, εν μέρει, για να υπογραμμίσουν το θρησκευτικό σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας.

Συνέχιση της χρήσης: Η ονομασία “Βυζάντιο” υιοθετήθηκε σταδιακά από ιστορικούς και ακαδημαϊκούς, με πρόθεση απόδοσης εθνικής ταυτότητας με βάση το θρήσκευμα και τη γλώσσα της ανατολικής περιοχής, καθιερώνοντάς την ως κοινώς αποδεκτή ονομασία για την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης.

Ιστορική κατανόηση: Η χρήση του όρου “Βυζάντιο” διαχώρισε στην ιστορική μελέτη και κατανόηση της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης ως ξεχωριστής οντότητας.

Διαχωρισμός: Ο όρος “Βυζάντιο” διαχώρισε την αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης από την κληρονομιά της Ρώμης, ενισχύοντας την εθνική αντίληψη για μια “ελληνική” αυτοκρατορία.

Η χρησιμοποίηση του όρου “Βυζάντιο” παραμένει αμφιλεγόμενη, αμφισβητήσιμη, άκυρη καθώς:

Αγνοεί τον αυτοπροσδιορισμό: Η ονομασία “Βυζαντινοί” δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ από τους ίδιους τους πολίτες της αυτοκρατορίας, οι οποίοι θεωρούσαν εαυτούς Ρωμαίους.

Δυτική οπτική: Ο όρος “Βυζάντιο” φέρει και επιβάλλει μια δυτική ιδεολογική οπτική, εστιάζοντας στις διαφορές με τη Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και αγνοώντας την αυτοσυνείδηση των ατόμων της αυτοκρατορίας.

Συμπέρασμα: Η ονομασία “Βυζάντιο” αποτελεί ένα εντελώς αυθαίρετο ιστορικό κατασκεύασμα του μεσαίωνα, προπαγανδιστικό εργαλείο διάκρισης για την υποβάθμιση της αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης ως υποδεέστερο πολιτισμό της ανατολικής πατριαρχικής βαρβαρότητας σε σχέση με την πολιτισμένη παπική δύση.

el.wikipedia.org/wiki/Βυζαντινή_Αυτοκρατορία

el.wikipedia.org/wiki/Ρωμαϊκή_Αυτοκρατορία

Ευάγγελος Αλεξανδρής Ανδρούτσος – Fact Checker
Εκπαιδευτικός, κοινωνιολόγος, δημοσιογράφος, εκδότης.
Σύμβουλος οργάνωσης και επικοινωνίας.
Συντονιστής διεθνών ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Loading

Visualizzazioni: 6