Το ανύπαρκτο “ελληνικό Βυζάντιο” τυραννάει ακόμα τον πολιτισμό μας!

Το ανύπαρκτο “ελληνικό Βυζάντιο” τυραννάει ακόμα τον πολιτισμό μας! Πώς εξηγείται το παράδοξο να ονομάζεται Βυζάντιο κάτι που δεν υπήρχε ως ονομασία, όταν η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την αγνοούσε πλήρως; Πρόκειται για νεολογισμό του δέκατου έκτου αιώνα που προτάθηκε από Γερμανό φιλόλογο για να διαχωρίσει εκ των υστέρων δυο αυτοκρατορίες, την Ανατολική της Κωσταντινούπολης και …

Loading