Στον Μοριά διαχωρίστηκε ο ελληνισμός σε ανατολική και δυτική νοοτροπία!

Στον Μοριά διαχωρίστηκε ο ελληνισμός σε ανατολική και δυτική νοοτροπία! Ο Πετρόμπεης, αν και δεν ήταν μέλος της οικογένειας Μαυρομιχάλη, ήρθε από τον Πόντο για να αντικαταστήσει στην τοπική Οθωμανική διοίκηση μέλος της οικογένειας Γρηγοράκη, με καταγωγή από Lüleburgaz και Edirne. Όντας Τούρκος γεννίτσαρος αξιωματούχος από ελληνόφωνη περιοχή του Πόντου, όμοιος δηλαδή με τον Ερντογάν, …

Loading