Ο Μιχαήλ Ερμόδωρος-Λήσταρχος ήταν ΕλληνoΪταλός γιατρός και λόγιος του 16ου αιώνα.

Ο Μιχαήλ Ερμόδωρος-Λήσταρχος ήταν ΕλληνoΪταλός γιατρός και λόγιος του 16ου αιώνα. Βιογραφικά στοιχεία: Γεννήθηκε στη βενετική Ζάκυνθο στις αρχές του 16ου αιώνα. Νέος ακόμα μετακόμισε με υποτροφία στην Ιταλία, όπου έγινε μαθητής στο Ελληνικό Γυμνάσιο της Ρώμης. Από εκεί συνέχισε τη μόρφωσή του με σπουδές ιατρικής στα πανεπιστήμια της Ρώμης και της Φερράρα, όπου άκουσε …

Loading

Το ανύπαρκτο “ελληνικό Βυζάντιο” τυραννάει ακόμα τον πολιτισμό μας!

Το ανύπαρκτο “ελληνικό Βυζάντιο” τυραννάει ακόμα τον πολιτισμό μας! Πώς εξηγείται το παράδοξο να ονομάζεται Βυζάντιο κάτι που δεν υπήρχε ως ονομασία, όταν η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία την αγνοούσε πλήρως; Πρόκειται για νεολογισμό του δέκατου έκτου αιώνα που προτάθηκε από Γερμανό φιλόλογο για να διαχωρίσει εκ των υστέρων δυο αυτοκρατορίες, την Ανατολική της Κωσταντινούπολης και …

Loading